امروز : شنبه, 05 مهر 1399

حضور مدیرعامل محترم شرکت توزیع استان گلستان در مراسم...

مراسم کاروان امید با حضور مدیرعامل محترم شرکت توزیع و فرماندار شهرستان و مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری در مورخ 17/11/95 در روستای جفاکنده برگزار گردید....

مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره بهره برداری مدیریت برق...

مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره بهره برداری با حضور معاونت محترم بهره برداری و دیسپاچینگ در مورخ 10/11/95 در مدیریت برق بندرگز برگزار شد ....