امروز : پنج شنبه, 29 مهر 1400
» » در جلسه بهبود بهره برداری مطرح شد: تعیین رویکرد در واحدهای عملیاتی بر مبنای رویکرد تعمیراتی یا اتفاقاتی

مهندس نصیری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان گفت: با پیش بینی هواشناسی مبنی بر گرمتر شدن هوا به میزان یک درجه نسبت به سنوات گذشته و توجه به عملکرد مطلوب و مناسب عملیاتی در رفع ضعف ولتاژ و نصب ترانسفورماتورها، تعادل بار و کاهش شعاع تغذیه پست های توزیع، بار پنهان به علت استفاده مشترکین از وسایل سرمایشی آشکار خواهد شد لذا لازم است آمادگی، هوشیاری و تدبیر مناسب برای رشد بار در مدیریت های توزیع و واحدهای عملیاتی ایجاد گردد.

وی با اشاره به طرح مسایل و مشکلات و تصاویر معایب شبکه توسط معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت افزود: نیاز است در بعد رفتاری نیروهای سیمبان و بازیابی، آموزش و توانمند کردن نیروی انسانی برنامه ریزی گردد و بررسی شود لوازم و تجهیزات مناسب و کافی در اختیار نیروهای عملیاتی قرار گیرد، وقتی شبکه با صرف هزینه بصورت مانورهای گروهی و عملیات پیمانکاری بصورت استاندارد می گردد و نباید با تکرار اشتباهات گروه های تعمیراتی و اتفاقاتی مجدداً به غیر استاندارد تبدیل گردد و هزینه مجدد متوجه شرکت گردد.

 

 

در جلسه بهبود بهره برداری مطرح شد: تعیین رویکرد در واحدهای عملیاتی بر مبنای رویکرد تعمیراتی یا اتفاقاتی

در جلسه بهبود بهره برداری مطرح شد: تعیین رویکرد در واحدهای عملیاتی بر مبنای رویکرد تعمیراتی یا اتفاقاتی

 

استراتژی واحدهای عملیاتی در تعیین رویکرد مشخص گردد نیاز است رویکرد ما در واحدهای عملیاتی پیشگیری از اتفاقات باشد و این رویکرد که واحدهای عملیاتی در یک جا ساکن باشند و چنانچه اتفاقی بیافتد وارد عملیات شوند باید تغییر کند.

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.